Bedrijf failliet: wat zijn de consequenties en hoe nu verder?

Bij het opzetten van een bedrijf hoopt u natuurlijk altijd op het beste: een lange, succesvolle toekomst en zo weinig mogelijk tegenslagen. Soms gaan dingen echter anders dan u graag had gewild… Indien u helaas moet stoppen met uw onderneming, omdat u uw schulden niet meer kunt betalen, vraagt u zich wellicht af: mijn bedrijf is failliet, wat nu? In dit artikel leest u over de consequenties en het vervolg van een faillissement.

Faillietverklaring

Op verzoek van schuldeisers of op uw eigen verzoek, kan de rechtbank uw onderneming faillietverklaren. De rechtbank stelt vast dat uw schulden niet meer betaald worden, en laat beslag leggen op uw bezittingen en inkomsten. In dit geval verliest u de zeggenschap over uw bedrijf. Dat betekent dat u nog maar weinig kunt doen zonder toestemming van de curator, die wordt benoemd door de rechtbank. De curator (vaak een advocaat) behandelt het faillissement en bepaalt of u door mag gaan met werken en welk werk u nog mag uitvoeren. Daarnaast worden de eigendommen van het bedrijf verkocht door de curator, om de vorderingen van de schuldeisers te voldoen.

Bedrijfspand (laten) ontruimen

Was uw onderneming gevestigd in een bedrijfspand dat door het faillissement ontruimd moet worden? Dan moet u denken aan onder andere het afvoeren van meubels, het verwijderen van vloerbedekking, het weghalen van verlaagde plafonds en scheidingswanden, en het schoonmaken van de gehele ruimte. Wellicht staat uw hoofd daar helemaal niet naar; in dat geval kunt u deze werkzaamheden ook aan een professionele ontruimingsdienst uitbesteden. Uw bedrijf ontruimen zou namelijk wel eens een emotionele aangelegenheid kunnen zijn.

Bedrijf failliet

Het ontslaan van personeel

Als u personeel in dienst heeft, zult u deze medewerkers waarschijnlijk moeten laten gaan. Voor het ontslag kunt u een sociaal plan laten opstellen, met gezamenlijke regelingen en voorzieningen. Zo’n plan is niet verplicht, maar staat al dan niet in de cao genoemd. Bij het ontslag van 20 mensen of meer, dient u melding te maken van een collectief ontslag bij het UWV en bij de vakbonden van uw medewerkers. Met deze laatste partijen sluit u meestal ook een sociaal plan af.

Ondernemen na uw faillissement

Bent u van plan weer een poging te wagen en opnieuw als ondernemer te starten na uw faillissement, houd er dan rekening mee dat oude schuldeisers (waaronder ook de Belastingdienst) weer bij u kunnen aankloppen voor het innen van de schulden die u nog niet hebt betaald. Laat u daarom goed adviseren in een dergelijke situatie.

Hulp nodig bij ontruiming na een faillissement? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij bespreken graag uw situatie en de benodigde werkzaamheden.